Het Middeleeuwse centrum 40 min

40 min Stadsrondvaarten Schoolrondvaarten NL, FR, EN, DE, ES

Boeiend gegidste historische rondvaart doorheen het middeleeuwse Gent met zijn scala van monumenten:

  • St.-Baafskathedraal, Belfort, St.-Niklaaskerk
  • gildehuizen van metsers, schippers, korenmeters, vishandelaars, haakbusschutters, enz.
  • kastelen ‘t Gravensteen’ van de Graven van Vlaanderen en ‘t Prinsenhof’ waar Keizer Karel geboren is
  • De Oude Vismijn en het indrukwekkend Groot Vleeshuis
  • 13de-eeuwse kloosters van Augustijnen en Dominicanen
  • de oude graanhaven met het Spijker, handelspanden, de herberg met meisjes van plezier, enz.

U vaart op de Leie en de Lieve tot aan de Rabot-torens.

Ook Duitse, Spaanse, Italiaanse, Russische en Japanse geïllustreerde vertalingen aan boord.
Voor groepen ook 1-talig gegidste Spaanse of Japanse rondvaart mogelijk.

Voor scholen:
Kom gratis met De Lijn naar De Bootjes Van Gent via dynamoOPWEG.
 

Schooltarief

Prijs per persoon (1 begeleider gratis per 20 leerlingen)
Kleuters€3,50
Basisschool€4,00
Secundair€4,50
Student -25 j.€6,00
Reserveren Bekijk vaarroute